HVF. 可视流量指示器 高科技聚合体端盖


型号

主要规格

端头

玻璃纤维加固聚丙烯基(PP)高科技聚合体,黑色,亚光饰面。

轴与螺旋转子

玻璃纤维加固聚丙烯基(PP)高科技聚合体,红色。

管状视窗

PyrexX®* 耐热透明玻璃管,高弹性,同样适用于乙二醇基溶液。
全角度最大流量可视度

端杆

镀镍铜。

标准型号

柱状螺纹,符合UNI ISO 228/1标准。
  • HVF.: 铜毂和NBR合成橡胶垫圈。
  • HVF-SST: AISI 316 不锈钢毂和VITON密封圈®**。

最高连续工作温度

100° C.

通用信息

特征及应用

指示器可安装在任意位置。
如果在硬管上安装,推荐最好将指示器与硬管对齐。
用于操作双向液体流动的指示器
根据液体的黏滞性确定旋翼转子要求的最低流动率(Q**) 。(参见cSt表格)。

其它型号

按需提供的特殊型号

  • NPT圆锥螺纹毂
  • 蓝色轴和旋翼转子
* 康宁公司注册商标。
* 杜邦陶氏弹性体公司 (DuPont DowElastomers)注册商标.
可视流量指示器 高科技聚合体端盖 HVF.
HVF.
调整表格
筛选
代码 说明 d H L B h1 s 最大Q*
l/min
P 最大 #
Bar
Q**
l/最小
H2O
Q**
l/最小
0÷40 cSt
Q**
l/最小
41÷150 cSt
ΔP 最大 ##
Bar
重量
111301 HVF.66-1/4 1/4 66 44 27 22 20 10 25 0.6 2.5 3.5 0.15 74
111311 HVF.92-3/8 3/8 92 60 40 36 28 20 15 1.2 3 4 0.25 176
111321 HVF.92-1/2 1/2 92 60 40 36 28 40 15 1.2 3 4 0.3 167
111331 HVF.114-3/4 3/4 114 70 - 46 46 60 12 2.1 3.7 5 0.17 663
111341 HVF.114-1 1 114 70 - 46 46 80 12 2.1 3.7 5 0.15 667
HVF.
调整表格
筛选
代码 说明 d H L B h1 s 最大Q*
l/min
P 最大 #
Bar
Q**
l/最小
H2O
Q**
l/最小
0÷40 cSt
Q**
l/最小
41÷150 cSt
ΔP 最大 ##
Bar
重量
111302 HVF.66-SST-1/4 1/4 66 44 27 22 20 10 25 0.6 2.5 3.5 0.15 74
111312 HVF.92-SST-3/8 3/8 92 60 40 36 28 20 15 1.2 3 4 0.25 176
111322 HVF.92-SST-1/2 1/2 92 60 40 36 28 40 15 1.2 3 4 0.3 167
111332 HVF.114-SST-3/4 3/4 114 70 - 46 46 60 12 2.1 3.7 5 0.17 663
111342 HVF.114-SST-1 1 114 70 - 46 46 80 12 2.1 3.7 5 0.15 667