GN 1580 不锈钢-螺母/不锈钢-螺钉 卫生设计


型号

规格

不锈钢
 • AISI 316 L (A4)
 • 亚光(Ra < 0.8 µm) MT
 • 抛光 (Ra < 0.8 µm) PL
密封环
氢化丁腈橡胶 (H-NBR)
 • 蓝色
 • 耐受温度达 -25 °C 至 + 150 °C
 • 肖氏硬度85±5 Shore A
 • FDA 认证

信息

GN 1580不锈钢-螺母/不锈钢-螺钉应用于卫生区域。螺钉和螺母的密封法兰表面让组件可以紧密安装,不留空隙。优质美观的饰面、较大的圆角半径和密封表面可以防止灰尘附着,便于清理。

技术信息

一般说明

为何需要卫生设计?

在食品工业、医疗技术和制药工业领域,产品安全及消费者保护变得越发重要。卫生设计的标准元件可协助完善这些敏感行业的生产流程,并使其生产的产品具有较长保质期,而无需防腐剂。

卫生设计的优势

更少与更短时的清洁工作(可达生产用时的 25 %),因而
 • 提供更多用于生产的时间
 • 更少的淡水消耗
 • 更低的能源消耗
 • 更少的清洁剂需求
 • 更少的废水产出
 • 更低的总成本及资源的节约

卫生设计的法律依据

EN 1672-2:2009 “食品机械”
机器必须可清洁,如:其设计与制造必须使污垢可用所推荐的方法去除。
机械指令 2006/42/EC
机器的设计必须使之
 • 每次使用前,材料可简便地进行完全清洁。
 • 无感染和滋生疾病的风险。
DIN EN ISO 14519:2008-07
用于设备设计的清洁需求
机器设计的卫生需求
DIN EN 1672:2009-07

食品机械 – 一般设计原则 – 第2部分

需求,设计原则

材料
 • 防锈不锈钢
 • 符合 FDA 与 EU 规定的塑料和弹性橡胶
表面
 • 表面必须可清洁
 • 必须避免因设备配置不平齐而造成的阶差。
 • 密封件的设计必须防止产生缝隙
 • O形环槽必须采用卫生设计
 • 必须防止与所生产的产品接触
 • 拐角圆曲半径应为6 mm及以上为宜
设计/几何结构
所有装置、元件及管道的内部和外部区域必须为自排水,或可排水并易于清洁。
表面特性与粗糙度
易于清洁 Ra < 0.8 μm

卫生设计的设计原则

EHEDG
 • 欧洲卫生工程设计集团
 • 机械与食品生产商及其供应商、研究学会、大学及政府健康机构组成的非营利性联合集团
 • 约45条指导方针
 • 产品检测与认证发放
3-A 卫生标准,包含
 • 美国的非营利性独立社团
 • 三大利益集团:
 • 公共与政府健康机构,机械与食品生产商
 • 超过70项卫生标准
 • 设计与流程检测,认证发放

密封件,应用示例

密封件

用于卫生设计表内所列标准件,密封件的核心功能是防止出现空间死角、间隙与裂缝,以防止清洗液体渗入或产生残渣。
为此,对密封件与和滑片施以预紧力或压力是必要的,以使其在此安装条件下,实现可靠与永久的密封。在卫生设计产品系列中,安装空间与密封件的截面部分由模拟软件计算和设计,安装时其表面会受到必要的压缩,而不会超出密封件材料限定的压力。
静态密封件与活动密封件可造成根本的差异化。
静态密封件的以下应用示例所示,顶部对应安装表面(密封环),底部对应接触表面(底部密封件),通过拧紧以达到相应压力。应确保所有与密封件接触的表面的光洁度至少为 Ra 0.8 µm。
可调节套筒(滑片)与支脚球节(接头密封环)上的活动密封件设计上可允许进行高度与角度的调节。同时,安装空间与密封件截面部分共同确保密封件可无缝预紧。
根据所用的款式与型号,密封件可能因损坏或预防性维护被替换。为此,Elesa+Ganter 供应相应密封件作为备件,或提供以 GN 7600 为名的标准件作为备件。
GN 1580 - Nuts GN 1580 - Nuts
GN 1580 - Nuts
筛选
说明 d1 d2 d3 k t ||min|| ||AF|| 重量
GN 1580-M5-MT M 5 12 12.8 10 6 8 4
GN 1580-M5-PL M 5 12 12.8 10 6 8 4
GN 1580-M6-MT M 6 14 14.8 12 7.5 10 6
GN 1580-M6-PL M 6 14 14.8 12 7.5 10 6
GN 1580-M8-MT M 8 18 18.8 14.5 9.5 13 13
GN 1580-M8-PL M 8 18 18.8 14.5 9.5 13 13
GN 1580-M10-MT M 10 21 21.8 18 12 16 15
GN 1580-M10-PL M 10 21 21.8 18 12 16 15
GN 1580 - Screws GN 1580 - Screws
GN 1580 - Screws
筛选
说明 d1 l1 d2 d3 k t ||min|| 重量
GN 1580-M5-10-MT M 5 10 12 12.8 10 8 6
GN 1580-M5-10-PL M 5 10 12 12.8 10 8 6
GN 1580-M5-16-MT M 5 16 12 12.8 10 8 7
GN 1580-M5-16-PL M 5 16 12 12.8 10 8 7
GN 1580-M5-20-MT M 5 20 12 12.8 10 8 8
GN 1580-M5-20-PL M 5 20 12 12.8 10 8 8
GN 1580-M6-12-MT M 6 12 14 14.8 12 10 11
GN 1580-M6-12-PL M 6 12 14 14.8 12 10 11
GN 1580-M6-16-MT M 6 16 14 14.8 12 10 12
GN 1580-M6-16-PL M 6 16 14 14.8 12 10 12
GN 1580-M6-20-MT M 6 20 14 14.8 12 10 13
GN 1580-M6-20-PL M 6 20 14 14.8 12 10 13
GN 1580-M6-25-MT M 6 25 14 14.8 12 10 14
GN 1580-M6-25-PL M 6 25 14 14.8 12 10 14
GN 1580-M6-30-MT M 6 30 14 14.8 12 10 15
GN 1580-M6-30-PL M 6 30 14 14.8 12 10 15
GN 1580-M8-16-MT M 8 16 18 18.8 14.5 13 22
GN 1580-M8-16-PL M 8 16 18 18.8 14.5 13 22
GN 1580-M8-20-MT M 8 20 18 18.8 14.5 13 23
GN 1580-M8-20-PL M 8 20 18 18.8 14.5 13 23
GN 1580-M8-25-MT M 8 25 18 18.8 14.5 13 25
GN 1580-M8-25-PL M 8 25 18 18.8 14.5 13 25
GN 1580-M8-30-MT M 8 30 18 18.8 14.5 13 26
GN 1580-M8-30-PL M 8 30 18 18.8 14.5 13 26
GN 1580-M8-40-MT M 8 40 18 18.8 14.5 13 30
GN 1580-M8-40-PL M 8 40 18 18.8 14.5 13 30
GN 1580-M10-20-MT M 10 20 21 21.8 18 16 40
GN 1580-M10-20-PL M 10 20 21 21.8 18 16 40
GN 1580-M10-25-MT M 10 25 21 21.8 18 16 43
GN 1580-M10-25-PL M 10 25 21 21.8 18 16 43
GN 1580-M10-30-MT M 10 30 21 21.8 18 16 50
GN 1580-M10-30-PL M 10 30 21 21.8 18 16 50
GN 1580-M10-40-MT M 10 40 21 21.8 18 16 52
GN 1580-M10-40-PL M 10 40 21 21.8 18 16 52
GN 1580-M10-50-MT M 10 50 21 21.8 18 16 55
GN 1580-M10-50-PL M 10 50 21 21.8 18 16 55