M.1053-P 偏置型管状手柄 带可移动手柄支脚, 高科技聚合体及铝


型号

主要规格

贯通式手柄支脚

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,亚光饰面。
为防止管身旋转,将手柄支脚内设的 ø3,9x6,5 自攻螺钉拧至最紧。

封闭帽

聚酰胺基(PA)高科技聚合体,标准型号指定颜色,亚光饰面。
随货提供,压入式装配(图1),可用螺丝刀拆卸。

端帽

聚酰胺基(PA)高科技聚合体,亚光饰面。

安装

通孔用于正前方或背面安装,采用内六角柱头螺钉,六角头螺钉或标准螺母安装。

标准型号

  • M.1053-P-EP: 铝制管身,环氧树脂涂层,带金属白点石墨色,亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。手柄支脚及封闭帽为RAL 9005 (C9)黑色。
  • M.1053-P-AN-BK: 阳极氧化铝制管身,本色,手柄支脚及封闭帽为RAL 9005 (C9)黑色。
  • M.1053-P-AN-GR: 铝制管身,本色。手柄支脚及封闭帽为RAL 7031 (C31)灰色。
  • M.1053-P-CLEAN:铝制管身,涂层为白色,类似 RAL 9002。手柄支脚及封闭帽为近似 RAL 9002 (CLEAN)的白色。

通用信息

技术参数

该款管状手柄的特色是其支脚位置可变,将手柄支脚调整至合适的位置后,可通过固定螺钉锁止支脚与管身。
拉伸应力:表中所示F值,是通过相关的测力设备,按照图中所示条件,并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

其它型号

按需提供的特殊型号

  • 不同的长度。
  • 不同颜色的封闭帽

附件

可按需提供的配件

聚酰胺基(PA)高科技聚合体封闭帽, RAL 9005 (C9)黑色, RAL 7031 (C31)灰色, RAL 9002 (CLEAN) 白色, (参见ECS.T表)。
M.1053-P-EP Aluminium tube with epoxy resin coating, technopolymer shanks in black colour
M.1053-P-EP
调整表格
筛选
代码 说明 d2 fmax.±1 f1 L d h h1 h2 l l1 max. l2 l3 l4 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
36901 M.1053 P/30-295-EP 30 295 37.5 324 8.5 68.5 50 17.5 42 268 75 56 27 1850 3400 2500 4000 231
36911 M.1053 P/30-345-EP 30 345 37.5 374 8.5 68.5 50 17.5 42 318 75 56 27 1650 3150 2000 3300 249
36921 M.1053 P/30-395-EP 30 395 37.5 424 8.5 68.5 50 17.5 42 368 75 56 27 1450 2600 1900 3000 266
36931 M.1053 P/30-495-EP 30 495 37.5 524 8.5 68.5 50 17.5 42 468 75 56 27 1300 2000 1500 1900 301
36941 M.1053 P/30-595-EP 30 595 37.5 624 8.5 68.5 50 17.5 42 568 75 56 27 1100 1900 1200 1800 336
36951 M.1053 P/30-695-EP 30 695 37.5 724 8.5 68.5 50 17.5 42 668 75 56 27 1000 1600 1100 1500 371
M.1053-P-AN-BK Anodised aluminium tube, technopolymer shanks in black colour
M.1053-P-AN-BK
调整表格
筛选
代码 说明 d2 fmax.±1 f1 L d h h1 h2 l l1 max. l2 l3 l4 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
36903 M.1053 P/30-295-AN-BK 30 295 37.5 324 8.5 68.5 50 17.5 42 268 75 56 27 1850 3400 2500 4000 231
36913 M.1053 P/30-345-AN-BK 30 345 37.5 374 8.5 68.5 50 17.5 42 318 75 56 27 1650 3150 2000 3300 249
36923 M.1053 P/30-395-AN-BK 30 395 37.5 424 8.5 68.5 50 17.5 42 368 75 56 27 1450 2600 1900 3000 266
36933 M.1053 P/30-495-AN-BK 30 495 37.5 524 8.5 68.5 50 17.5 42 468 75 56 27 1300 2000 1500 1900 301
36943 M.1053 P/30-595-AN-BK 30 595 37.5 624 8.5 68.5 50 17.5 42 568 75 56 27 1100 1900 1200 1800 336
36953 M.1053 P/30-695-AN-BK 30 695 37.5 724 8.5 68.5 50 17.5 42 668 75 56 27 1000 1600 1100 1500 371
M.1053-P-AN-GR Anodised aluminium tube, technopolymer shanks in grey colour
M.1053-P-AN-GR
调整表格
筛选
代码 说明 d2 fmax.±1 f1 L d h h1 h2 l l1 max. l2 l3 l4 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
36905 M.1053 P/30-295-AN-GR 30 295 37.5 324 8.5 68.5 50 17.5 42 268 75 56 27 1850 3400 2500 4000 231
36915 M.1053 P/30-345-AN-GR 30 345 37.5 374 8.5 68.5 50 17.5 42 318 75 56 27 1650 3150 2000 3300 249
36925 M.1053 P/30-395-AN-GR 30 395 37.5 424 8.5 68.5 50 17.5 42 368 75 56 27 1450 2600 1900 3000 266
36935 M.1053 P/30-495-AN-GR 30 495 37.5 524 8.5 68.5 50 17.5 42 468 75 56 27 1300 2000 1500 1900 301
36945 M.1053 P/30-595-AN-GR 30 595 37.5 624 8.5 68.5 50 17.5 42 568 75 56 27 1100 1900 1200 1800 336
36955 M.1053 P/30-695-AN-GR 30 695 37.5 724 8.5 68.5 50 17.5 42 668 75 56 27 1000 1600 1100 1500 371
M.1053-P-CLEAN Aluminium tube with coating and technopolymer shanks in white colour
M.1053-P-CLEAN
调整表格
筛选
代码 说明 d2 fmax.±1 f1 L d h h1 h2 l l1 max. l2 l3 l4 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
151481 M.1053 P/30-295-CLEAN 30 295 37.5 324 8.5 68.5 50 17.5 42 268 75 56 27 1850 3400 2500 4000 231
151483 M.1053 P/30-345-CLEAN 30 345 37.5 374 8.5 68.5 50 17.5 42 318 75 56 27 1650 3150 2000 3300 249
151485 M.1053 P/30-395-CLEAN 30 395 37.5 424 8.5 68.5 50 17.5 42 368 75 56 27 1450 2600 1900 3000 266
151487 M.1053 P/30-495-CLEAN 30 495 37.5 524 8.5 68.5 50 17.5 42 468 75 56 27 1300 2000 1500 1900 301
151489 M.1053 P/30-595-CLEAN 30 595 37.5 624 8.5 68.5 50 17.5 42 568 75 56 27 1100 1900 1200 1800 336
151491 M.1053 P/30-695-CLEAN 30 695 37.5 724 8.5 68.5 50 17.5 42 668 75 56 27 1000 1600 1100 1500 371
黑色,(RAL 9005) C9
灰色 (RAL 7031) C31
ECS.T
筛选
代码 说明
29882-C9 ECS.T 2-C9
29882-C31 ECS.T 2-C31