M.1053 偏置型管状手柄 高科技聚合体及铝


型号

主要规格

手柄支脚

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,亚光饰面。
为防止管身旋转,将手柄支脚内设的 ø3,9x6,5 自攻螺钉拧至最紧。

封闭帽

聚酰胺基(PA)高科技聚合体,标准型号指定颜色,亚光饰面。
随货提供,压入式装配(图1),可用螺丝刀拆卸。

安装

通孔用于正前方或背面安装,采用内六角柱头螺钉,六角头螺钉或标准螺母安装。

标准型号

  • M.1053-EP: 铝制管身,环氧树脂涂层,带金属白点石墨色,亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。手柄支脚及封闭帽为RAL 9005 (C9)黑色。
  • M.1053-AN-BK: 阳极氧化铝制管身,本色,手柄支脚及封闭帽为RAL 9005 (C9)黑色。
  • M.1053-AN-GR: 铝制管身,本色。手柄支脚及封闭帽为RAL 7031 (C31)灰色。
  • M.1053-CLEAN: 铝制管身,涂层为白色,类似 RAL 9002。手柄支脚及封闭帽为近似 RAL 9002 (CLEAN)的白色。

通用信息

技术参数

拉伸应力:表中所示F值,是通过相关的测力设备,按照图中所示条件,并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

其它型号

按需提供的特殊型号

  • 不同的长度。
  • 不同颜色的封闭帽

附件

可按需提供的配件

聚酰胺基(PA)高科技聚合体封闭帽, RAL 9005 (C9)黑色, RAL 7031 (C31)灰色, RAL 9002 (CLEAN) 白色, (参见ECS.T表)。
M.1053-EP Aluminium tube with epoxy resin coating, technopolymer shanks in black colour
M.1053-EP
调整表格
筛选
代码 说明 d2 f±1 f1 L d h h1 h2 l l1 l2 l3 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
36801 M.1053/30-300-EP 30 300 37.5 327 8.5 68.5 50 17.5 42 273 75 56 1850 3400 2500 4000 231
36811 M.1053/30-350-EP 30 350 37.5 377 8.5 68.5 50 17.5 42 323 75 56 1650 3150 2000 3300 249
36821 M.1053/30-400-EP 30 400 37.5 427 8.5 68.5 50 17.5 42 373 75 56 1450 2600 1900 3000 266
36831 M.1053/30-500-EP 30 500 37.5 527 8.5 68.5 50 17.5 42 473 75 56 1300 2000 1500 1900 301
36841 M.1053/30-600-EP 30 600 37.5 627 8.5 68.5 50 17.5 42 573 75 56 1100 1900 1200 1800 336
36851 M.1053/30-700-EP 30 700 37.5 727 8.5 68.5 50 17.5 42 673 75 56 1000 1600 1100 1500 371
M.1053-AN-BK Anodised aluminium tube, technopolymer shanks in black colour
M.1053-AN-BK
调整表格
筛选
代码 说明 d2 f±1 f1 L d h h1 h2 l l1 l2 l3 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
36803 M.1053/30-300-AN-BK 30 300 37.5 327 8.5 68.5 50 17.5 42 273 75 56 1850 3400 2500 4000 231
36813 M.1053/30-350-AN-BK 30 350 37.5 377 8.5 68.5 50 17.5 42 323 75 56 1650 3150 2000 3300 249
36823 M.1053/30-400-AN-BK 30 400 37.5 427 8.5 68.5 50 17.5 42 373 75 56 1450 2600 1900 3000 266
36833 M.1053/30-500-AN-BK 30 500 37.5 527 8.5 68.5 50 17.5 42 473 75 56 1300 2000 1500 1900 301
36843 M.1053/30-600-AN-BK 30 600 37.5 627 8.5 68.5 50 17.5 42 573 75 56 1100 1900 1200 1800 336
36853 M.1053/30-700-AN-BK 30 700 37.5 727 8.5 68.5 50 17.5 42 673 75 56 1000 1600 1100 1500 371
M.1053-AN-GR Anodised aluminium tube, technopolymer shanks in grey colour
M.1053-AN-GR
调整表格
筛选
代码 说明 d2 f±1 f1 L d h h1 h2 l l1 l2 l3 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
36805 M.1053/30-300-AN-GR 30 300 37.5 327 8.5 68.5 50 17.5 42 273 75 56 1850 3400 2500 4000 231
36815 M.1053/30-350-AN-GR 30 350 37.5 377 8.5 68.5 50 17.5 42 323 75 56 1650 3150 2000 3300 249
36825 M.1053/30-400-AN-GR 30 400 37.5 427 8.5 68.5 50 17.5 42 373 75 56 1450 2600 1900 3000 266
36835 M.1053/30-500-AN-GR 30 500 37.5 527 8.5 68.5 50 17.5 42 473 75 56 1300 2000 1500 1900 301
36845 M.1053/30-600-AN-GR 30 600 37.5 627 8.5 68.5 50 17.5 42 573 75 56 1100 1900 1200 1800 336
36855 M.1053/30-700-AN-GR 30 700 37.5 727 8.5 68.5 50 17.5 42 673 75 56 1000 1600 1100 1500 371
M.1053-CLEAN Aluminium tube with coating and technopolymer shanks in white colour
M.1053-CLEAN
调整表格
筛选
代码 说明 d2 f±1 f1 L d h h1 h2 l l1 l2 l3 F1
[N]*
F1
[N]#
F2
[N]
F2
[N]#
重量
151461 M.1053/30-300-CLEAN 30 300 37.5 327 8.5 68.5 50 17.5 42 273 75 56 1850 3400 2500 4000 231
151463 M.1053/30-350-CLEAN 30 350 37.5 377 8.5 68.5 50 17.5 42 323 75 56 1650 3150 2000 3300 249
151465 M.1053/30-400-CLEAN 30 400 37.5 427 8.5 68.5 50 17.5 42 373 75 56 1450 2600 1900 3000 266
151467 M.1053/30-500-CLEAN 30 500 37.5 527 8.5 68.5 50 17.5 42 473 75 56 1300 2000 1500 1900 301
151469 M.1053/30-600-CLEAN 30 600 37.5 627 8.5 68.5 50 17.5 42 573 75 56 1100 1900 1200 1800 336
151471 M.1053/30-700-CLEAN 30 700 37.5 727 8.5 68.5 50 17.5 42 673 75 56 1000 1600 1100 1500 371
黑色,(RAL 9005) C9
CLEAN (RAL 9002) CLEAN
灰色 (RAL 7031) C31
ECS.T
筛选
代码 说明
29882-C9 ECS.T 2-C9
29882-C31 ECS.T 2-C31
29882 ECS.T 2-CLEAN