GN 798.4 不锈钢旋转手柄 从操作者一侧安装


型号

规格

不锈钢 NI
  • AISI 303
  • 精车,无表面处理
AISI 303 不锈钢

信息

GN 798.4 不锈钢旋转手柄设计的独特之处在于由两个圆柱体组成的阶梯形状,使得操作者能很好地握紧手柄。

技术信息

不锈钢旋转手柄 从操作者一侧安装 GN 798.4
GN 798.4
调整表格
筛选
说明 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 s 重量
GN 798.4-NI-18-M6 18 M 6 10 14.5 56 13 4 19 8 89
GN 798.4-NI-22-M8 22 M 8 14 18.5 59 14 5.2 21 11 157
GN 798.4-NI-24-M10 24 M 10 14 18.5 74 16 5.2 27 11 209